Category Archives: Статии

  • 0

Underwater extension

Category : Статии

SUBAQUATIC EXTENSIONAL TREATMENT OF THE DISCОGENE ILLNESSES – PRIVATE METHODS, APPLIED SINCE 1968 IN PAVEL BANYA SPA RESORT, BULGARIA

HISTORY OF THE EXTENSIONAL TREATMENT

The implementation of the extension for the setting of dislocated body parts is well-known and dating from far-off antiquity. Hippocrates and Galenus used devices for the correction of a hunchback.

The contemporary extensional therapy is a young branch of the physical medicine and it was introduced in the 1993 from Muchedin, and it was subsequently improved from De Seze and his school, Cyriax (1954). It was introduced in Bulgaria from Professor Georgi Gechev in 1968 in the rehabilitation center in Pavel Banya.

Read More

  • 0

„Вертебрология” и „Вертебролог”

Category : Статии

Вертебрологията е едно от най-новите направления в съвременната медицина, оформящо се като нова медицинска специалност. Произлиза от латинското понятие „vertebra“ – прешлен, т.е. дял от медицината изучаващ прешлените, респ. гръбначния стълб, в норма и патология. Това е, обединяваща медицинска специалност, синтезираща в себе си знанията от различнни специалности като: анатомия, ортопедия и травматология, неврология, неврохирургия, рентгенология, акушерство и гинекология, физиотерапия и рехабилитация и др., на която в близко бъдеще предстои бурно развитие.

Read More

  • 0

Какво препоръчваме на хората с гръбначни оплаквания?

Category : Статии

Въпросът за двигателния режим е особено актуален сега, когато съвременният живот ни предлага редица неблагоприятни обременявания -прехранване, заседнал живот, и намалена физическа активност, употреба на алкохол и пр. Съвременната среда, в която живеем, все повече се насища с шум, замърсява се въздухът, микроклиматът става все по-еднообразен. Двигателният режим е важна и неразривна част от комплексното лечение на гръбначните заболяванния. Той се определя и назначава индивидуално на всеки пациент от лекаря специалист – вертебролог, съобразно степента и стадия на заболяването му и зависи от състоянието на пациента в момента. Ако болките са силни, със „схващане”, излъчване към краката или ръцете, с изтръпване, мравучкане и др., незабавно трябва да се потърси помощта на лекар – специалист.

Read More

  • 0

Подводно екстензионно лечение на дискогенните заболянания – собствена методика

Category : Статии

ИСТОРИЯ НА ЕКСТЕНЗИОННОТО ЛЕЧЕНИЕ Прилагането на екстензия за наместване на дислоцирани части на тялото е извесно още от дълбока древност. Хипократ и Гален са употребявали апарати за коригиране на гърбавост.
Съвременната екстензионна терапия е млад клон на физикалната медицина и е въведена през 1931 г от Мuchedin, в последствие усъвършенствана от de Seze и школата му, Cyriax (1954). В българия е въведена от проф. Георги Гечев през 1968 г в рехабилитационния център – гр. Павел баня.

Read More