Микробиологични изследвания

За достоверни резултати, пациентите трябва да имат предвид следните изисквания за вземане и доставяне на материалите за микробиологично изследване:

Гърлени секрети се вземат от лекуващия лекар или от микробиолога само сутрин, преди миене на зъби, преди прием на храна, вода и др.;
Урина се взема сутрин в стерилен съд, веднага след ставане от сън и тоалет с вода и сапун, като се събира малко количество от средната струя; предишното уриниране е желателно да е 3-4 часа преди процедурата
Очен секрет се взема от лекуващия лекар или от микробиолога сутрин, преди измиване на очите
Материали от полова система се вземат само от специалист.