Лабораторните изследвания

За достоверни резултати от лабораторните изследване, трябва да спазвате следните изисквания:

За  изследвания лабораторията се посещава сутрин (най-късно до 10.00 ч.).
Желателно през последните 12 ч. преди вземането на кръв да не са приемани храна и напитки.
При изследване на кръвно-захарен профил: първото посещение трябва да бъде не по-късно от 8.00 ч. сутринта.
При изследване на мастен профил трябва да има 12 часов период на глад, като предхождащата вечеря е лека и бедна на мазнини
При изследване на хормони, заместителното лечение, ако има такова, се приема след вземането на кръвната проба. Преди изследването се забраняват кафе, чай, цигари.
При изследване на репродуктивни хормони е важно е те да бъдат осъществени при стриктно спазване на изискванията, свързани с периода на месечния цикъл.

При изследване на урина -донася първа сутрешна урина, получена от средна струя и след внимателен тоалет. Дамите не дават урина по време на месечния цикъл и до два дни след това.