Филиал „Павел баня“.

Digital Camera

За филиала

ФИЛИАЛ ”ПАВЕЛ БАНЯ”  –  ул. “ген. Столетов” №12, град Павел баня, пк.61-55 ТЕЛ –  04361/ 20-08;GSM – 0887-015-883 ФИЛИАЛ „ПАВЕЛ БАНЯ“ на медицински център „ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД, е ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ за извънболнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения с рехабилитационна насоченост.Управител на МЦ „Павел баня” ЕООД  е  д-р  Гергана Гечева-Ферменджиева. Медицински център „ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД – филиал гр. Павел бання е специализиран в областта на физиотерапията и рехабилитацията и не предлага леглова база. Нашите пациенти са настанени в близките частни квартири и семейни хотели в курорта Павел баня.Филиал „Павел баня” функционира от 2003 г., първоначално в сградата на СБР, а от началото на 2011 г. в собствена, нова сграда, в центъра на град Павел баня, която бе открита и осветена от НВП Старозагорският Митрополит – Галактион.Сградата е едноетажна, на централната улица и притежава всички необходими удобства: паркинг, достъпна околна среда и пр.Медицински център „Павел баня” ЕООД е едно от водещите в страната лечебни заведения в диагностиката, лечението и профилактиката на вертеброгенните /гръбначните/ заболявания.

Нашите основни дейности в курорта Павел баня са: лечението, профилактиката и рехабилитация, включващи: всички основни физикални фактори – естествени и преформирани, както и високоспециализирана диагностика – компютърна томография. Във филиал „Павел баня“, освен кабинетите по физиотерапия и рехабилитация има разкрити и специализирани лекарски кабинети за извънболнична медицинска помощ по специалностите: акушерство и гинекология, детски болести, неврология, образна диагностика и др.

Един от най-важните фактори, допринасящ за развитието и авторитета на филиал „Павел баня” са медицинските кадри – екипът от лекари и рехабилитатори с дългогодишен опит и висока квалификация. При нас се прилагат в своята оригинална форма ефективни лечебни методики, като подводната екстензия по метода на проф. Г. Гечев и др.

През последните години към нас се проявява голям интерес от гражданите на близки страни – Македония,Турция, Гърция, Кипър и др.
регистратура филиал „Павел баня“

Структура

I. Медицинска регистрация

От медицинската регистрация на МЦ „Павел баня” ЕООД – ФИЛИАЛ  град Павел баня, може да получите своевременна, компетентна и пълна информация относно видовете медицински дейности, осъществявани на територията на лечебното заведение, както и за другите филиали, прегледите и консултациите, които може да направите, да научите графика на лекарите за амбулаторен прием, както и да запазите час за посещение в лекарските кабинети и информация за местата за настаняване в курорта Павел баня.
Може да получите отговор на въпроси, касаещи Вашето здраве, да поставите проблеми, свързани с Вашето здраве, и да бъдете насочени професионално към тяхното разрешаване.

Работно време : всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа, без обедна почивка.

тел. 04361 / 20-08

GSM: 0887-01-58-83

II. Физиотерапия и рехабилитация

1. Сектор по електро-, светло и аерозололечение

Електро- и светлотерапията спадат към преформираните физикални фактори, които през последните десетилетия получиха значително развитие и усъвършенствуване. Лечебните апарати, с които разполага МЦ ”Павел баня” ЕООД, са с високи качества и отговарят на съвременните научни и технически изисквания.
Секторът е оборудван със следната апаратура: ИФТ – интерферентни токове; УЗ – ултразвук /фонофореза/; МИП – магнитно-импулсно поле; ДД – диадинамик /бипулсатор/;  Галваностат /електрофореза/; СМТ; Solux; БТЛ; YNNO; УВЛ – ултравиолетови лъчи; Електростимулатор; Ихалатор и др.

ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ НА ПРИЛАГАНИТЕ ФИЗИОПРОЦЕДУРИ

Светлолечебните процедури са добро средство за повишаване устойчивостта на организма към инфекции, за стимулиране на нервната система, за общо укрепване след гипсова имобилизация, след продължително боледуване и т. н.
Електролечебните процедури подобряват кръвообращението, действат противовъзпалително, подобряват храненето на тъканите, стимулират периферните нерви, намаляват спазъма на мускулите. Те се осъществяват посредством няколко вида електрически ток – прав, галваничен и променлив, с различна честота.

– Галваничният ток се използва самостоятелно и с лекарствени средства -електрофореза. Времетраенето на процедурите е различно – в началото 5-10 мин и стига до 25-30 мин.

– Импулсните токове с ниска честота, получавани от апаратите полистат, бипулсатор и др. имат съобразно дозировката и назначенията на лекуващия лекар, в едни случаи тонизиращо, трофичното, а в други – обезболяващо действие. Тези токове намират приложение особено при електростимулацията на паретичните мускули, което при нашите болни се среща често.

– Ултразвукът като лечебна процедура е добре застъпен в лечебната ни практика. Ултразвуковата енергия се поглъща от тъканите, като на дълбочина 5-6 см се превръща в топлина. Тази енергия има и механично въздействие, изразено във вид на микромасаж на клетките и тъканите. Ултразвукът повишава обменните процеси, има обезболяващо действие. Той притежава и специфично действие –  тиксотропно – увеличава водното съдържание в хрущялната тъкан, което го прави ефективен при увредено хранене на хрущяла в ставите (при артрози, дегенеративни заболявания на ставите и др.). Ултразвуковата енергия се използва и за вкарването на лекарствени препарати в организма – фонофореза.

В МЦ „Павел баня” ЕООД, успешно, с отличен ефект, се прилагат уникални методи на фонофореза.

–    магнитно-импулсно поле. Отдавна е известно, че минимални изменения на магнитното поле на Земята могат да доведат до органични смущения, като: схващания във врата и гърба, упорита мигрена, световъртеж, безпокойство и пр. Лечебният ефект на процедурата магнитотерапия професор Накагава обяснява със „синдрома на отклонение на магнитното поле”: Северният /отрицателният/ полюс има успокояващо действие, дължащо се на намаляване потенциала на положителните йони, южният /отрицателният/ полюс – обратно, се прилага при намалена или липсваща енергия.

В МЦ „Павел баня” ЕООД се прилага уникална лечебна методика чрез йонен разтвор в магнитно поле.

2. Сектор – кинезитерапия

Оборудван със:

а/ Шведски стени

б/обособени зони за:

индивидуална ЛФК
лечебни масажи
мануална терапия
автогенен тренинг

в/ клетка на Роше

г/ уреди за индивидуална ЛФК

ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ НА ПРИЛАГАНИТЕ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Сектор – кинезитерапия включва:

1. Лечебна физкултура (ЛФК). Тя е една от основните процедури, прилагани в комплекса. Лечебната физкултура се прилага:

– активно – когато се извършва от самия пациент без чужда помощ, и

– пасивно – с помощта на рехабилитатор.

– групово

– индивидуално

2. Лечебен масаж

3. Мануална терапия

Лечебната физкултура е основен лост в рехабилитационните програми в  МЦ „Павел баня” ЕООД. Нейното назначаване, дозировка и продължителност се определят от рехабилитационния екип, ръководен от лекаря специалист по физикална и рехебилитационна медицина. Преди започване на процедурите по ЛФК обемът на движение в засегнатите стави на всеки болен се измерва от рехабилитатор, които се документират. Измерва се и неговата мускулна сила, като по време на лечебния курс и в края се правят сравнителни измервания и се отчитат резултатите.

Лечебната физкултура се прилага:

активно – когато се извършва от самия болен без чужда помощ.  Пилагането на активна лечебна физкултура води до подобряване на силата на мускулите, увеличаване обема на движенията. Когато активната лечебна физкултура се съчетае с упражнения, при които се дава максимално поносимо съпротивление, възстановителните процеси в засегнатите мускули се извършват по-бързо.

пасивно – с помощта на рехабилитатор.

Индивидуалната ЛФК се провежда в специални кабинети, където „работят заедно” пациентът и рехабилитаторът. Те стават „едно цяло“ по време на процедурата. Рехабилитаторът подчинява на своята воля активния двигателен режим на болния, а болният активно участва във възстановителния процес. В кабинетите за индивидуална ЛФК има и разнообразни уреди, които се използват по време на процедурите.

Груповата ЛФК се осъществява в специализиран кабинет за ЛФК, оборудван с швидски стени и др. Обикновено групите се състоят от болни с еднородни или сродни заболявания (например с увреди на раменна става, на лакътна става; пациенти с дискови хернии, с увреди в тазобедрената става и т.н.

2.Мануален лечебен масаж. Лечебният масаж е спомагателна процедура в кинезитерапевтичния сектор на МЦ ”Павел баня” ЕООД, назначавана от лекарите-специалисти.

Той подпомага застойното кръвообращение в засегнати участъци на тялото – отоци около ставите, дисталните части на крайниците и пр. Чрез лечебния масаж се релаксира втвърдената мускулатура и се спомага преодоляването на ограниченията в ставите. Масажът действа тонизиращо на цялото тяло при цялостен обхват. Трябва да се подчертае, че не е правилно да се гледа на масажа като на самостоятелна процедура, която може да възстанови например една паретична и отпаднала мускулатура. Ефект се постига най-добре, когато масажът се използва като въвеждаща лечебна процедура в съчетание с други лечебни средства.

Масажът се извършва в индивидуални кабини,на масажни кушетки.

3. Мануалната терапия е лечение с ръчни прийоми и манипулации, при които лекарят коригира редица функционални разстройства в движенията на ставите. В МЦ „Павел баня” ЕООД се прилага от добре обучени правоспособни лекари-специалисти с много добър ефект при редица заболявания – изместване или блокиране на движенията в ставите, при дискови увреди, състояния след травми и др.

3. Сектор – рефлексотерапия – помещения за лазерпунктура, акупунктура, акупресура.

Извършва се от утвърдени лекари специалисти по физикална и рехабилитационна медицина с дългогодишен опит и практика и придобита правоспособност.
Рефлексотерапия – акупунктура. Древно лечение на източните народи със специални игли, които се поставят в определени зони (точки) на човешкото тяло. Иглите въздействат на различни органи и системи.
Постига се възстановяване на редица загубени или потиснати функции или се получава обезболяване там, където и най-силните медикаменти са били безсилни. Успешно се прилага при функционални нервни разстройства, болеви синдроми, астма, мигренозни болки и други.
Акупунктурата и  лазер-терапията нямат особени противопоказания.

4. Сектор – топлолечение (помещения за лечение с парафин, озокерит, пелоиди, компреси с луга и др.).

То се назначава предимно на болни с хронично протичащи артрити, артрози и други ревматизмални поражения, при болки в мускулите и ставите.

При поставянето на топъл компрес върху част от тялото температурата на този участък се повишава до 40-45°С, като се образува трайна хиперемия (увеличава се кръвотокът в тази зона) и се подобрява обмяната на веществата, ускоряват се възстановителните процеси.

Уникална процедура прилагаща се само в МЦ „Павел баня” ЕООД, разработка на управителя д-р Юри Гечев, е комбинацията от ултравиолетови лъли (УВЛ) в съчетание с компреси от морска луга. Тя предизвиква хиперемия в приложения участък и оказва подчертано трофично действие с „вълшебен” ефект, най-вече при дегенеративни ставни заболявания.

5. Сектор – водолечение (балнеолечение)

 Оборудван с:

1. Индивидуална лечебна вана, която по преценка и назначение на лекуващия лекар, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, може да бъде:

а/ Естествена минерална вана

б/  Химично обогатена вана

в/ Изкуствена газова вана:

– кислородна

– перлена (бисерна), азотно-газова

– пенеста вана

г/ Изкуствено минерализирана вана

д/ Лекарствена лечебна вана

2. Вани за подвадно-струев масаж

3. Вани с монтирани оригинални екстензионни маси по Гечев.

Водните процедури във филиала в гр. Павел баня се извършват с минерална вода, т.е. осъществява се балнеотерапия.

ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ НА ПРИЛАГАНИТЕ БАЛНЕОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Минерални вани. Те се предписват обикновено като индивидуална балнеологична процедура, което създава удобства за дозировка на температурата и възможност за добавка на медикаменти, хвойна, соли или готови лекарствени опаковки, ароматотерапия пр.

Подводният душов (хидро-) масаж, е също водна процедура, която в балнеологичният сектор на МЦ ”Павел баня” ЕООД се извършва с минерална вода. Той съчетава механичното и химично въздействие на минералната вода. Налягането на водната струя се дозира съобразно лекарското назначение, като се постига тонизиращ или успокояващ масаж от периферията на крайниците към тялото.

Подводният масаж действа добре на раздразнената мускулатура и стави, като ги релаксира. Той може да се използва и за тонизиране на отслабена мускулатура. Температурата на водата се мени съобразно ефекта, който лекуващият лекар се стреми да получи – при тонизиращите процедури: по-хладка, а при отпущащите: по-топла.

Подводно-струевият масаж е приятна процедура, която се препоръчва и на здрави хора, например след физическа и психична умора, за тонизиране и общо укрепване.

Подводни екстензии по метода на проф. Г. Гечев

В края на 70 –те години на миналия век в курорта Павел баня бе създадена, от проф. Георги Гечев, уникалната и ефективна методика за лечение на дисковата болест, основаваща се на ефекта на декомпресията – подводната екстензионна терапия. От тогава до сега, повече от 40 години, от ефекта на това лечение са се възползвали стотици хиляди пациенти от страната и чужбина.

Така курортът Павел баня се популяризира и специализира в лечението и рехабилитацията на болни с вертеброгенни (гръбначни) заболявания, най-вече с дискова херния в остър и хроничен стадий. Изясняването на механизма на болевата симптоматика при тези заболявания, че се касае не за възпалителни състояния, а за ортопедично състояние с механични увреди на междупрешления диск, даде възможност да се търсят нови пътища за лечение. Оказа се, че клиничните здравни заведения за активно лечение не са в състояние да се справят чрез медикаментозни средства с тези болестни прояви на деформирания хрущялен диск и притискането, което той осъществява на близко минаващите нервни коренчета.

Използването на екстензионни съоръжения е познато от дълбока древност. Още бащата на медицината – Хипократ, е прилагал механични съоръжения за „изправяне” на гърбици.

Прилагането на тракция на гръбначния стълб във водна среда е в значителна степен по-ефективно отколкото извън нея. Това се дължи, както на олекотеното тяло във водата, така и на олекотените детайли на съоръженията, което означава, че, за да се получи ефект от едно разтягане във вода, ще се изразходват много по-малко физически усилия на ставите и мускулите, отколкото вън от нея.

Методът на подводна екстензия (метод на проф. Г. Гечев), прилаган в курорта Павел баня, цели да се избягнат тези слабости. Методиката се базира на 3 основни ортопедични принципа:

1. Гръбначният стълб да се релаксира (отпусне) заедно с цялата мускулатура на тялото, за да се избегне болезненото й изопване по време на следващата стъпка. Целта се постига чрез цялостно потапяне на тялото в минерална вода с помощта на специални екстензионни съоръжения.

2. Екстензията да се извършва с максимална тяга, която болният добре понася, и то в анталгична (обезболяваща) поза. Тази поза в 95% от случаите в Павел баня е на гръб със свити крака.

3. След екстензията да се осигурява обездвижване в същата поза до 2-3 седмици.

Така приложена, методиката позволява на нервно-тъканните елементи в гръбначния стълб да се освободят от притискане, започват да функционират нормално и процесът на възстановяване протича много бързо в сравнение с лечението, което включва много процедури, без да осигури условия за коригиране на дисковия дефект.

Екстензията на гръбначния стълб във вода се извърша почти без болка. При някои пациенти с мого силни болки единственото средство да се успокоят са екстензиите със значителна тяга. Малките тяги (до 15-25 кг) не могат да коригират по-големите деформации на хрущялния диск. Обикновено, тежко болните са със стари дискови увреждания, образували сраствания и изменения в околните тъкани, поради което се изискват не само по-големи усилия при екстензията, но и по-продължително време (15-20 процедури). Количеството на тягата се определя индивидуално единствено от опитен лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина, съобразно състоянието на болния. Ако той е със болки, тежести се поставят, докато болката изчезне. Най-често това се постига при 40-50-60 кг.

Броят на екстензионните процедури не може предварително да се определи. Те зависят от състоянието на болния по време на лечението. Има болни, които излизат от тежкото си болево състояние и коригират изкривяването на гръбначния стълб още по време на първите 5-6 процедури. В такива случаи не се правят повече екстензии. Болният спазва режим на легло, като се назначава най-много една допълнителна процедура (подводен масаж или обикновена вана) до края на третата седмица.

Освен, най-често провежданата лумбална екстензия, при нас се извършва, в оригинал, подводна торакална и шийна екстензия. С шийните екстензии успешно се възстановяват болните с плексити (от дискогенно естество), главоболие и вертижни синдроми от измененията в шията при така наречените шипове (шийна остеохондроза).

III. Диагностичен сектор

На територията на курорта Павел баня единствено в МЦ „ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД се извършва точна и прецизна образна диагностика чрез най-съвременна и модерна медицинска апаратура, както и всички видове лабораторни изследвания на кръв и телесни течности.
Образната диагностика е високотехнологична съвременна медицинска специалност, при която с помощта на рентгенови лъчи, ултразвук и магнитно поле се получават образи на изследваните органи и системи.
Епохалното откритие на рентгеновите лъчи в края на 1895 г. от Вилхем Рентген и лъчите от радиоактивния разпад изигра решаваща роля за задълбочаването на човешките познания върху строежа на материята. Това откритие намери ценно и плодотворно приложение в медицината.
При стандартата рентгенова снимка изображението на изследвания орган се получава като проекция върху равнина – рентгенов филм. При това проектиране се губи информацията за дебелината на обектите, а освен това не е възможно да се определи дали дадено светло място на снимката се дължи на преминаването на лъчите през по-плътен материал (с по-голямо поглъщане) или през по-дебел обект.
При компютърната томография този проблем се решава, като се правят множество ренгенови снимки от различни положения около тялото, които се обработват цифрово, и с помощта на компютърни алгоритми се възстановява информацията за плътността на всеки елемент от обема – т.е. извършва се реконструкция на получените образи. Този алгоритъм е разработен още през 1917 г. от автрийския математик Йохан Радон, а практически е приложен за първи път през 1971 от Кормак и Хаунсфийлд, които за своите заслуги са отличени през 1970 г. с Нобелова награда за медицина. През 1972 г. започва серийно производство на този тип апаратура.

ДИАГНОСТИЧНИЯТ СЕКТОР НА ФИЛИАЛ „ПАВЕЛ БАНЯ“ Е ОБОРУДВАН С:
Рентгенов апарат. Извършват се рентгенографии и рентгеноскопии на вътрешни органи и костно-ставния апарат, както и всички рентгенови изследвания /с разчитане/ на гръбначния стълб – функционални, динамични и в специални проекции. Пациентите се обслужват по линия:

на здравната каса: Направление №4 издадено от личния лекар, което важи един месец.
на свободен прием
на доброволни здравно-осигурителни фондове

Компютърен томограф – скенер „TOMOSCAN” на фирмата „PHILIPS“. Извършва се цялостно компютър-томографско изследване, включително и контрасно на вътрешни органи и най-вече на гръбначия стълб: изследване на шиен, торакален и лумбален дял – доказване на дискови хернии, протрузии, функционални и дегенеративни изменения и т.н.
Извършва се прецизно изследване за остеопороза и костна плътност.
Пациентите се обслужват по линия:

на здравната каса: Направление МДД №4 издадено от  лекар – специалист, което важи един месец.
на свободен прием
на доброволни здравно-осигурителни фондове

Ултразвуков ехограф. Провеждат се ултразвукови ехографии на вътрешни органи.
Пациентите се обслужват по линия:

на здравната каса: Направление №4 издадено от личния лекар, което важи един месец.
на свободен прием
на доброволни здравно-осигурителни фондове

ЕКГ /електрокардиограф/ – 12 отвеждания.

Лабораторни изследвания. Извършват се всички видове изследвания на кръв и телесни течности.
Пациентите се обслужват по линия:

на здравната каса: Направление №4 издадено от личния лекар, което важи един месец.
на свободен прием
на доброволни здравно-осигурителни фондове

IV. Лечебено-профилактичен сектор

През последните 20 – 25 години профилактичната дейност в страната бе пренебрегната във всичките й форми, както от официалните власти, така и от практикуващите лекари.

Убеждението на рехабилитационните екипи в медицинскицентър „Павел баня” ЕООД, начело с управителя – д-р Юри Гечев е, че профилактиката на гръбначните заболявания е най-добрата база, отправна точка, за тяхното лечение. В тази връзка бе създадено единственото в страната „Училище за гръбнака”. То има за цел теоретичното обучение на пациентите чрез лекции и обучителни семинари,както и практически занимания за придобиване на навици и умения за предпазване на гръбначния стълб от претоварвания.

Занятията са еднодневни и се провеждат на групи.

ЗАПИСВАНИЯ на тел: 04 361 / 20 08

1. Профилактична дейност – училище за гръбнака – лекции, практически занимания – ЗАПИСВАНИЯ

2.  Специализирани лекарски кабинети

ФИЛИАЛЪТ НА МЦ ”ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД В ГР. ПАВЕЛ БАНЯ  ОСИГУРЯВА ДОСТЪПНА, СВОЕВРЕМЕННА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ!

ДОКАТО ПОЧИВАТЕ В ХОТЕЛИТЕ НА КУРОРТА ИЛИ СЕ ЛЕКУВАТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, БЕЗ ДА ГУБИТЕ ВРЕМЕ, МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЛЕКАРСКИ  КАБИНЕТИ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ”ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД.

Кабинетите са оборудвани със съвременна диагностична апаратура. В кабинетите работят по договор със Здравната каса и по предварителен месечен график лекари специалисти от гр. Казанлък и гр. Стара Загора.

На всички здравноосигурени лица, предоставяме възможност  за специализирани лекарски прегледи по следните медицински специалности: урология; ортопедия и травматология; акушерство и гинекология; съдова хирургия; детски болести; ултразвукова диагностика – ехография на вътрешни органи.

За това е необходмо да тръгнете на път за гр. Павел баня с направление №3, предоставено от личния Ви лекар.

3. Манипулационна

В Медицински център „Павел баня” ЕООД, се извършват следните видове манипулации:

  • венозни манипулации;
  • мускулни манипулации;
  • вливания;
  • измерване на артериално налягане;
  • проби за чувствителност;
  • поставяне на абокат и пр.

VІ. Транспортно звено

Медицински център „Павел баня” ЕООД разполага с три леки автомобила, както и със собствен специализиран медицински транспорт – линейка за региона, областта и страната.

Извършва се транспорт на болни до други лечебни заведения в областта и страната или до посочен от пациента адрес.