Психологическа консултация и психотерапия

Донка Далева -  магистър по психология, психотерапевт

Донка Далева – магистър по психология, психотерапевт

Завършила   СУ „Св.Климент Охридски „  със специализации по:
-Клинична  и консултативна психология;
-Психология на  развитието , образованието и културата;
Дипломиран    терапевт  по  психодрама  и групова психотерапия .
Сертифициран специалист за работа по метода на позитивната психотерапия и  инидивидуална психология.
Член на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия.
Приемно време:
Вторник , сряда  – 16.00-18.00 ч.
Понеделник, четвъртък  – 8.00- 10.00 часа