Underwater extension

SUBAQUATIC EXTENSIONAL TREATMENT OF THE DISCОGENE ILLNESSES – PRIVATE METHODS, APPLIED SINCE 1968 IN PAVEL BANYA SPA RESORT, BULGARIA HISTORY OF THE EXTENSIONAL TREATMENT The implementation of the extension for the setting of dislocated body parts is well-known and dating from far-off antiquity. Hippocrates and Galenus used devices for the correction of a hunchback. The

Read More

„Вертебрология” и „Вертебролог”

Вертебрологията е едно от най-новите направления в съвременната медицина, оформящо се като нова медицинска специалност. Произлиза от латинското понятие „vertebra“ – прешлен, т.е. дял от медицината изучаващ прешлените, респ. гръбначния стълб, в норма и патология. Това е, обединяваща медицинска специалност, синтезираща в себе си знанията от различнни специалности като: анатомия, ортопедия и травматология, неврология, неврохирургия,

Read More

Какво препоръчваме на хората с гръбначни оплаквания?

Въпросът за двигателния режим е особено актуален сега, когато съвременният живот ни предлага редица неблагоприятни обременявания -прехранване, заседнал живот, и намалена физическа активност, употреба на алкохол и пр. Съвременната среда, в която живеем, все повече се насища с шум, замърсява се въздухът, микроклиматът става все по-еднообразен. Двигателният режим е важна и неразривна част от комплексното

Read More

Подводно екстензионно лечение на дискогенните заболянания – собствена методика

ИСТОРИЯ НА ЕКСТЕНЗИОННОТО ЛЕЧЕНИЕ Прилагането на екстензия за наместване на дислоцирани части на тялото е извесно още от дълбока древност. Хипократ и Гален са употребявали апарати за коригиране на гърбавост. Съвременната екстензионна терапия е млад клон на физикалната медицина и е въведена през 1931 г от Мuchedin, в последствие усъвършенствана от de Seze и школата

Read More