‹‹ Назад

д-р Юри Гечев

АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА

 

д-р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕЧЕВ

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 31.03.1960 г.

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: женен с две деца

МЕСТОРАБОТА: Медицински център „Павел баня” ЕООД – управител

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

    1979 г. – завършено средно образование в Гимназия с преподаване на френски език “Ромен Ролан” гр. Стара Загора.
    1989 г. – завършено висше образование във ВМИ Стара Загора – специалност медицина.
    1990 г. – следдипломен курс “Съвременни методи за    спешна реанимация и интензивно лечение”.
    1993 г.– призната специалност – “Физиотерапия, курортология и рехабилитация” – ВМИ София.      
    1993 г. - “Отоневрология”.
    1994 г. - “Доплерова сонография”.
    1995 г. – основен курс по “Обща медицина”.
    1995 г. – придобита правоспособност – „Мануален терапевт”.
    1996 г. – “Отоневрология”.
    1997 г. – “Патофизиология и лечение на болката”.
    1999 г. – придобита правоспособност – „Мануална вертебротерапия”.
    2000 г. – Обучителен курс “Ултразвук в медицината”.
    2000 г. – “Главоболие, диагностика и терапевтични проблеми”.
    2001 г. – Специализация по Доплерова сонография – “Каротидна стеноза”.
    2001 г. – “Основи на мениджмънта в здравеопазването” – модул 1А – 80 часа.
    2001 г. – “Актуални проблеми на здравния мениджмънт” модул 2 – 80 часа.
    2001 г. – “Иновации в здравния мениджмънт” модул 3С – 80 часа.
    2010 г. – Магистърска степен – “Здравен мениджмънт”.

МЕСТОРАБОТА:

    1989 – 1993 г. – лекар-ординатор при СКК Павел баня
    1993 – 2003 г. –  началник отделение при “СБР – НК” ЕАД филиал Павел баня.
    От 2003 г. – управител на  Медицински център „Павел баня” ЕООД.   

ХОБИ: музика, художествена литература

СПОРТ: туризъм

ЧЛЕНСТВО:
    -  Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина.    
    -  Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система.
    -  Ротари клуб Казанлък.