д-р Стефан Шишков

д-р Стефан Шишков

д-р Стефан Шишков

Образование:
• Медицина в ВМИ, гр.Стара Загора
Призната специалност:
• неврохирургия
Следдипломна квалификация:
• Детска неврохирургия, София
• Лечение на съдовите малформации на мозъка, Германия
Месторабота:
• МЦ “Павел Баня” ЕООД
• МБАЛ „ Проф.Ст.Киркович”, гр. Стара Загора