д-р Венета Николова

 д-р Венета Николова

д-р Венета Николова

Образование:
• Медицина в Тракийски университет, Стара Загора
Призната специалност:
• Неврология, Медицинска академия – гр.София
Следдипломна квалификация:
• Доплерова сонография, 2006 г, Александровска болница, София
• Лечение на съдови заболявания на ЦНС и периферно-нервни заболявания
Месторабота:
• МЦ “Павел Баня” ЕООД
• МБАЛ”Д-р Христо Стамболски” – гр.Казанлък