д-р Иглика Ковачева

д-р Иглика Ковачева

д-р Иглика Ковачева

д-р Иглика Ковачева
Образование:
• Медицина в ВМИ , гр.София
Призната специалност:
• Неврология, Медицинска академия – гр.София
Следдипломна квалификация:
• проблемите на мозъчно – съдовата болест;
• спешна неврология и неврохирургия;
• интензивно лечение в неврологията;
• съвременно лечение на миастенията, неврорентгенология, патофизиология и лечение на болката.
Месторабота:
• МЦ “Павел Баня” ЕООД
• МБАЛ”д-р Хр.Стамболски”, гр.Казанлък – 21 години е работила като завеждащ Неврологично отделение
Има 37 годишен стаж в областта на неврологията.