д-р Едриана Едрева

д-р Едриана Едрева Призната специалност:  • Вътрешни болести; МА София • гастроентерология, МА София

Образование:
• Медицина в ВМИ, Пловдив
Призната специалност:
• Вътрешни болести; МА София
• гастроентерология, МА София
Следдипломна квалификация:
• горна и долна ендоскопия
• ултразвукова диагностика на коремни органи и повърхностни структури с доплер;
Месторабота:
• МЦ “Павел Баня” ЕООД
• МБАЛ „д-р Хр.Стамболски”, гр.Казанлък