Акушерство и гинекология

1

Акушерството и гинекологията е една от основните медицински специалности. Тя се занимава най – общо с профилактика, диагноза и амбулаторно лечение на гинекологичните заболявания при жените от всички възрасти, с ранно откриване и наблюдение на бременноста, раждането, следродовия период.
•    Цялостна грижа за женското здраве – онкологична профилактика.
•    Профилактика на климактериума и остеопорозата.
•    Абдоминална и вагинална ехография.
•    Ехография на гръдна жлеза.
•    Женска консултация.
•    Цитологично изследване.
•    Хистологично изследване.
•    Поставяне на спирала.
Колпоскопско изследване с биопсия.
Един от основните, водещи кабинети във филиал “МАЗАЛАТ”, целящ :
•    високо професионално ниво на прегледи и консултации.
•    ехография на гинекологични органи с вагинален и коремен трансдюсер в помощ на диагностиката при АГ заболявания.
•    активно работеща, много добре организирана женска консултация. Новородените бебета се поемат от педиатъра в детския кабинет и така  осъществяваме  необходимата приемственост между двата кабинета. Това особено много се харесва на младите майки.
•    извършва се активна профилактика  за борба с рака на женските органи чрез колпоскопия, ехография на гърда и гинекологични  органи, вземане на материал за цитонамазка, диагностика с остеодензитометрия и  консултация с ендокринолог.
•    екипът от АГ специалисти и акушерка извършва на високо прфесионално ниво  прегледи,  консултации и изследвания в клинична и микробиологична  лаборатории.
•    за да бъде пълноценна работата на нашите гинеколози, те активно  взаимодействат с всички специалисти в медицинския център, с физиотерапевтичния сектор, с кабинета по лазертерапия и клинична и микробиологична лаборатории.
•    в послеродовия период немалко млади майки се обръщат за компетентно мнение и лечение към нашите специалисти по физиотерапия, рехабилитация .

Пациентките се обслужват:
•   по линия на здравната каса
•   на свободен прием
•   по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове
АГ кабинетът работи от понеделник до петък по определени графици на гинеколозите.

В кабинета се диагностицират заболявания на женските полови органи, злокачествени и доброкачествени новообразувания,

женска консултация, проследяване на бременността, ехограф, колпоскопия.