Вътрешни болести

gastroenterologia

Вътрешните болести е най – обширната специалност в медицината. Тя обхваща заболяванията на белите дробове, сърцето, стомашно – чревния тракт, пикочо – половата система, ревматичните заболявания. Човешкият организъм е едно неделимо цяло и всичси органи и системи функционират в непрекъснато взаимодействие. Лекарите интернисти, извършвайки обстоен преглед на пациента по системи и използвайки, когато е необходимо допълнителни изследвания диагностицират и лекуват съответното заболяване. Поради своята обширност специалността вътрешни болести се подразделя на редица тесни специалности, като гастроентерология, пулмология и др. Кабинетът по вътрешни болести  осъществява активно и целенасочено взаимовръзката с останалите специализирани кабинети.  На високо професионално ниво се извършва интензивна терапия с венозни вливания, копиране на болкови кризи, рехидратация, като пациентите ни се проследяват през целия ход на заболяването. Работата с многофункционалния ехографския апарат допълнително повишава професионалното им ниво. Организират се профилактични прегледи, включително и по линия на трудовата медицина, имунизационни курсове, диспансеризация, функционира Обща ЛКК-комисия с подготовка и за ТЕЛК и специализирана ЛКК-комисия Детски болести. Кабинетът работи по график през цялата седмица. Пациентите могат да бъдат преглеждани и наблюдавани:     • по линия на здравната каса     • на свободен прием     • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове Извършват се посещения по домовете.

Д-р Петко Петличков

Д-р Петко Петличков