Детски болести

detski bolesti

Педиатрията е специалност, която се занимава с проследяване на физическото и нервно – психическо развитие на детския организъм, диагностиката и лечението на заболяванията при децата. Детските болести имат своите особености, отличаващи ги от тези на възрастния човек, което изисква тяхното добро познаване и професионално лечение.Провеждане на детската консултация, която проследява: физическото и нервно –  психическото развитие – хранене – имунизации – профилактика на рахит, затлъстяване, хипотрофия – профилактика на някои фамилни обременености.
Качествено и съвременно лечение на най – честите заболявания в детската възраст.
В новата здравна система МЦ „Павел баня”„Мазалат” запази наблюдението и грижите на децата си от специалист педиатър. Професионализма на лекарите ни, а така също и уютната обстановка в детския кабинет, създават настроение и спокойствие за  вашите деца, доверие на майките в нашите педиатри, което несъмнено улеснява процеса на лечение.
Работи много добре организирана детска консултация (измерване на тегло и ръст, имунизации, индивидуални съвети за отглеждане, за хранене и профилактика), детска консултация и  в дома на бебета за активно медицинско наблюдение.
Извършват се задължителните имунизации при децата.
Ежедневната работа на клинична и микробиологична лаборатории, включително и в събота, неделя и празничните дни, и наличието на денонощен стационар създават условия за високо ниво на активна взаимовръзка между диагностичния и терапевтичен процес при децата.
– ЛКК „Детски болести”

Децата могат да бъдат преглеждани и наблюдавани:
• по линия на здравната каса
• на свободен прием
• по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Кабинетът работи през цялата седмица.
Извършват се посещения по домовете.