Неврология

Digital Camera

Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Анализът на резултатите от цялостното изследване на неврологично болния, което обхваща анамнезата, соматичния, неврологичния и психичния статус и редица лабораторни и апаратурни изследвания, дава възможност да се постигне крайната цел на неврологичното изследване – поставяне на диагнозата на болестния процес и уточняване на най – подходящото лечение. Големият прогрес, който беше направен в последните десетилетия в биохимията, имунологията, генетиката и молекулярната биология, оказа благоприятно влияние върху развитието на неврологията. Едновременно с това бяха разработени и въведени нови информативни и неинвазивни диагностични методики: ултразвукови, компютърна томография, ядрено – магнитен резонанс, позитронна емисионна томография.

Кабинетът по неврология работи от 2003 г. За това време той създаде постоянна пациентела, която получава внимание и грижи, компетентност и сигурност в лечението, съчетано с висок професионализъм  на нашите специалисти по неврология.

Кабинетът активно взаимодейства  със специалистите по: кардиология, ендокринология, очни болести, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, клинична и микробиологична лаборатории с оглед  профилактика и лечение на:

  •  неврологичната патология при сърдечно-съдовите заболявания
  •  прединсултни и слединсултни сътояния
  •  големия кош от диагнози наречен “дископатии”
  •  заболявания на периферната нервна система
  •  мигрена
  •  своевременно и компетентно насочване от невролога за специфични високоспециализирани диагностични дейности: скенер, ядрено-магнитен резонанс, ЕМГ, доплер на съдове,  рьонтгенови изследвания.

Извършват се профилактични прегледи, диспансеризация и активно наблюдение.
Стационар за реанимация при неотложна неврологична патология по преценка на невролога.

  • ЛКК

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

  • на свободен прием
  • по линия на здравната каса
  • по линия на в доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.
Кабинетът работи от понеделник до петък по график с предварително записани часове.
Диагностика и лечение на различни видове заболявания на централната и периферна нервна система. Проведени на компютърна томография (скенер), електроенцефалография, ЕМГ.