Очни болести

Digital Camera

Извършва съвременна компютърна диагностика и лечение; офталмопедиатрия, експресно издаване на медицински свидетелства  за работа и за шофьори.

В кабинета се определят диоптрите с компютърно измерване; измерване на очно налягане с безконтактен тонометър /без капки/; очни дъна, гониоскопия, Оглед с Голдман, Ранна диагностика на глаукома с триизмерен компютърен периметър/изследване на зрителното  поле/ всеки работен ден.