Физиотерапия и рехабилитация

fizioterapia i rehabilitacia

Кабинет ”Физикална и рехабилитационна медицина” на МЦ „Павел Баня” – филиал „Мазалат” развива широк спектър дейности, свързани с:
• ранната рехабилитация след травма, операция или остро преминало заболяване;
• поетапната рехабилитация;
• рехабилитацията за усъвършенстване на функциите в по-късен етап и през всички етапи на обезболяващата терапия.
• премахване на венозния застой и целулита

В своята работа, екипът на кабинета използва:
• електролечение и светлолечение;
• кинезитерапевтични процедури;
• термотерапия;
• аерозолотерапия;
• хидротерапия;
• рефлексотерапия;
• мануална терапия;
• лазертерапия;
В кабинета се приемат :
• пациенти на здравната каса;
• пациенти на доброволните здравно осигурителни фондове
• самонасочили се пациенти, които консултира на базата на платения прием.